• ikon
  Mogens Falk Jørgensen den 08-02-2018
  Månedsbrev for februar 2018
  Jeg kommer ind på:
  - Byggeri af Ungdomscenter og renovering af skolen
  - Skolebestyrelsesvalg 2018
  Se vedhæftede fil.
  Venlig hilsen
  Mogens Falk
 • 19-02-2018
  14:00
  Legetøjsdag 2. årgang · 2A · 2B · 2C
  2

Den 19. januar var 3.årgang og 4. årgang kor til Sigurd Barretts Danmarkshistorie.
Vi havde op til koncerterne øvet os på sangene i musikundervisning. Vi blev installeret i Pro Musica salen, hvor vi først øvede med Sigurd. Derefter gik vi til den store Carl Nielsen sal og øvede sammen med Odense Symfoniorkester. For elever og voksne, der deltog i arrangementet, var det en kæmpeoplevelse. Hvordan alt smeltede sammen til en imponerende helhed.

Præsentation af turboforløb i 6. klasse

14 elever fra Spurvelund og Kroggård præsenterede

de personlige resultater fra det forløb, de har haft i

Turbohytten. Tilhørerne var klassekammerater og

forældre til de 14 deltagere fra de 2 skoler.

En god start på samarbejdet hen mod dannelsen af

de nye 7. klasser.