Kort

 

Kroggårdsskolen er en kommunal folkeskole, som ligger i bydelen Næsby i Odenses nordvestlige del.

Skolen er i 2003 blevet ombygget for at kunne leve op til kravene i en moderne skole. Efter ombygningen har skolen været gennem en omstrukturering fra en lodret opdeling i 3 delskoler til en vandret opdeling i en faseopdelt skole med en indskolingsafdeling (0.-3. kl.), en mellemtrinsafdeling (4.-6. kl.) og en udskolingsafdeling (7.-9. kl.). Det betyder, at alle årganges 3 klasser er samlet på ét område af skolen, hvor årgangen har egne klasser og gruppe-/fællesrum. Lærerne er organiserede i årgangsteam omkring den enkelte årgang.