ORDENSREGLER FOR KROGGÅRDSSKOLEN

 

 

 

På Kroggårdsskolen opfører vi os ordentligt

 

                                         - vi tager hensyn til hinanden

                                         - vi passer på skolen og de ting der er på skolen

 

Det indebærer i indskolingen, at:

Det indebærer på mellemtrinet, at:

Det indebærer i udskolingen, at:

 

Vi har indesko på i klassen.

 

Hvis vi er inde i frikvarteret, er vi stille og rolige.

 

Vi taler pænt til hinanden.

 

Vi prøver selv at løse vores konflikter. Hvis vi ikke kan selv, henter vi en lærer.

Læreren hjælper os med at snakke sammen.

 

Vi må ikke gøre andre ondt.

 

Vi spiller kun bold på græsset eller i den store gård,

hvor der ikke er skilte med ”Ingen boldspil”.

 

Vi respekterer hinanden og hinandens ting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du skal behandle andre, som du selv vil behandles.

 

Du må ikke lave hærværk.

 

Bolde, løbehjul og lign. er kun tilladt til udendørs brug

 

Man må kun råbe højt udenfor.

 

Man skal kunne tale sammen – også når man hører musik

 

Hvis du ikke kan drikke din mælk, skal du skrue kapslen på og smide den ud i skraldespanden.

 

Ingen må bruge mobiltelefon i skoletiden.

 

Du skal holde dig væk fra andres ting.

 

Du må kun løbe udenfor.

 

1: Eleverne må opholde sig i klasserne, i fællesarealerne, på gangene og på ”øen” i frikvartererne.

Hvis man indeholder sig indendørs skal man beskæftige sig med stille aktiviteter.

Når man forlader et lokale eller en arbejdsplads, skal man rydde op efter sig.

 

2: Elever fra 8. 0g 9. klasse må IKKE forlade skolen i de store pauser.

 

3: Det er ikke tilladt at ryge på skolens område.

 

4: Mobiltelefoner skal være slukkede i undervisningen.

 

5: Det er tilladt at spille musik af rimelig styrke på private afspillere i frikvartererne. Skolens CD-afspillere må kun benyttes til undervisning.

 

6. Boldspil er tilladt udendørs, hvor der ikke er ophængt forbudsskilte.

 

7. Cykelparkering må kun finde sted ved cykelstativerne.

 

8. Snekast er tilladt, men KUN på den store boldbane.

 

9. Rulleskøjter og løbehjul må kun benyttes udendørs.