Information  
 
Skolebestyrelsens arkiv og referater findes under:
http://www.kroggaardsskolen.odense.dk Skolebestyrelsen Dokumenter.
Du skal logge ud af forældreintra for at se det.
 
 
Reklame for tiltag på skolen:
Skolebestyrelsen støtter op om Kroggårdsskolens venner
Reg nr. 5388 Konto nr. 0000243447
 
Frivillig hjælp er meget værdsat på skolen. Kommunen sparer og der skal ind imellem kreative løsninger til for at få et skolemiljø alle kan være stolte af og passer på. En fast månedlig overførsel eller drypvise donationer er meget velkomne.
 
 
Den sammenhængende skoledag er skudt i gang (Odense Kommune):
Ekstra materiale findes i Skolebestyrelsens arkiv under Skolestruktur Fremtidens skole under
'Sammenhængede skoledag 2013 og budget'.
 
Rammerne er fastsat af børn- og ungeudvalget I Odense kommune og Den Sammenhængende Skoledag omfatter fælles elementer i relation til:
1. Implementering fra skoleåret 2013/14 for 0.-3 klasse
2. Implementering fra skoleåret 2014/15 for 4.-6. klasse. Enkelte skoler påbegynder dette allerede fra 2013/14
3. En skoledag på ca. 6 timer med undervisning og alsidige aktiviteter for 0.-6. klasse.
4. Reduceret åbningstid for SFO som konsekvens af den længere skoledag
5. En plan for styrket lokalt samarbejde om inklusion på skolen
6. En lokal udviklingsplan for en tættere involvering af fritidstilbud, frivillige, foreninger og lokalsamfund m.m. i skolen.