SFO`s målsætning svarer grundliggende til Skolens:

Værdigrundlag
 

Kroggårdsskolen er en skole, der bygger på demokratiske principper i et vidensamfund, der er præget af stadig forandring og globalisering.

Vi skal give eleverne mulighed for at udvikle deres identitet og deres faglige og sociale kompetencer, så de bliver livsduelige, aktive og kreative mennesker. Det betyder, at eleverne gennem hele skoleforløbet skal stilles overfor udfordringer og krav, som bevarer og udvikler deres fantasi, engagement og lyst til at lære. Medbestemmelse og ansvarlighed er en del af skolens hverdag.

Vi søger at opbygge selvværd, selvtillid og fællesskabsfølelse samt forståelse for, at man kun ved at forholde sig nysgerrigt, aktivt og opsøgende kan lære sig noget. Det gælder inden for viden og færdigheder samt respekt for menneskers forskellighed.

Det er vigtigt for os, at skolens læringsmiljø er præget af glade og trygge elever, der indgår i forpligtende fællesskaber, hvor der også er plads til individualitet. Vi tilstræber en fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, der tager udgangspunkt i elevens kompetencer, hvilket indebærer et læringsmiljø præget af aktiviteter, der tilgodeser, at børn lærer på forskellige måder. Dette stiller krav til læreren om at give alle elever passende udfordringer og succesoplevelser i faglige og tværfaglige sammenhænge.

 

Vi lægger vægt på et åbent og loyalt skole/hjemsamarbejde, hvor vi sammen forpligter os til i fællesskab at give alle børn en god og meningsfuld skolegang.

 

Skolens værdigrundlag er udarbejdet i et samarbejde mellem lærere, SFO-medarbejdere og skolebestyrelse og er gældende både i undervisningen og i fritidsdelen.