SFO

Når jeres barn begynder på Kroggårdsskolen, får det også tilbud om at gå i SFO. Det benytter langt de fleste af vores børn sig af.

Der er til hvert årgangsteam tilknyttet én pædagog/medhjælper pr. klasse, der som hovedregel vil følge barnet fra 0. til 3. klasse.

Start i SFO

Langt de fleste børn begynder i 0. klasse og SFO samtidig, i begyndelsen af august måned.

I den første periode, er det naturligvis vigtigt, at børnene lærer hinanden, de voksne og fritidsordningen i deres basisgruppe at kende, derfor vil de fleste aktiviteter i begyndelsen være samlet omkring gruppen.

Nogle børn klarer skiftet fra daginstitution til skole og SFO uden større problemer, andre er lidt beklemte ved alt det nye. Dette er meget individuelt, men under alle omstændigheder kan det være en god ide, at barnet begynder i SFO ugen før, de skal begynde i skole. Det behøver ikke være mere end et par timer hver dag, men det letter overgangen til en ”helt ny verden”. 

 

Fra morgen til sen eftermiddag i SFO

SFOen åbner kl. 6.30 og lukker kl. 16.45.

I morgen SFO er der 2 pædagoger/pædagogmedhjælpere. Det forventes ikke, at børnene har spist morgenmad, inden de kommer i morgen SFO, da der er mulighed for havregryn med mælk og knækbrød med smør i SFOen. Derudover må børnene gerne selv medbringe morgenmad. Morgenstunden er stille og hyggelig, hvor vi spiller brætspil, læser og leger rolige lege. Til de børn der er mere aktive spilles der også stikbold i den lille aula.

Børnene kaldes sammen til opråb kl. 07.50 og bliver efterfølgende sendt ud i deres klasselokaler. SFOen åbner op igen kl. 14.05 - 1645.

     

Skoledagen slutter kl. 14.05, hvor børnene er på egne årgangsafdelinger. Kl. 15.45 - 16.00 følges de resterende børn fra årgangsafdelingerne med en voksen hen i lukke SFOen (1. årgangs SFOen). Her vælger børnene, hvad de har lyst til at lave eks. spille spil, tegne, læse en god bog eller lave stikbold i den lille aula.   

Liv i SFO

Vi har på Kroggårdsskolen valgt at inddele børnene i grupper sammen med deres årgangsklasser. Dette har vi gjort fordi vi mener det giver en tryghed for barnet, at det ved skolestarten har et begrænset antal børn at forholde sig til. Desuden er det vores opfattelse at de tætteste kammeratskaber typisk findes mellem børnene på årgangen.

Vi ser det som vores vigtigste opgave at motivere til en god, berigende og varieret fritid, hvor børnene selv afgør, hvad de har lyst til at lege eller beskæftige sig med.

Vores vigtigste rolle som voksne i Kroggårdsskolens SFO er, at:

                      • være der for børnene

                      • have tid til snakke og støtte op om deres initiativer

                      • inspirere til at lære nye færdigheder

                      • introducere til nye aktiviteter.

Vi imødekommer i videst mulig omfang, de forskellige idéer børnene har. Børnene har i SFOen mulighed for at etablere og pleje sociale kontakter og venskaber, også på tværs af årgangene. Vi ser, at børnene træner deres sociale kompetencer; tager hensyn, laver aftaler, løser konflikter mm. Dette er i høj grad med til at skabe trivsel, også i skoletiden.

   

Aktiviteter

Vi tilbyder forskellige værkstedstilbud på tværs af afdelingerne. Her har barnet mulighed for at deltage i den/de aktiviteter, det har lyst til. I grupperne er der mulighed for mere spontane aktiviteter.

I år 2015/2016 tilbyder vi børnene nedenstående temaer som minimum kommer til at vare én uge:

  • Spejder
  • Æble
  • Ridder
  • Halloween
  • Juleværksteder
  • Dans og musik
  • Fastelavn
  • OL
  • Indianer

Torsdag er en fast båldag, hvor vi laver bål i Valhalla. Nogen gange vil der også være mad over bål.

Ud over de fælles temaer på tværs af SFOen, er der på den enkelte årgang dagligt aktiviteter.

         

Skolesport

Skolesport er et initiativ fra Dansk Idræts forbund og Dansk Skoleidræt, som sætter fokus på idræts- og bevægelsestilbud til de børn, der ikke går til sport i deres fritid, eller som er idrætsusikker. Tilknyttet den konkrete indsats med børn er en junioridrætslederuddannelse for elever fra 7. 8. årgang som sammen med det personale, der skal stå for skolesport, laver forskellige bevægelsesforløb og idræts. På Kroggårdsskolen har vi skolesport for børn i indskolingen, 2 gang om ugen. De sidste år har skolesport været en kæmpesucces. Børnene har syntes, at det har været mega sjovt at være med, og de syntes også, at de har lært mange ting. I år begynder vi med skolesport i starten af oktober lige efter efterårsferien og har forløbet frem til maj næste år. Om eftermiddag fra kl. 14.15-15.15. Personalet, der er tilknyttet, har enten en træneruddannelse eller har i deres uddannelse haft særlig fokus på idræt og bevægelse. Pædagogerne Kasper og Bo har skolesport med 0. og 1.årg. Kristian og Dorthe med 2.-3.årg. 

    

Pædagogiske overvejelser.

Vores overordnede pædagogiske overvejelser/mål stemmer overens med Kroggårdsskolens værdigrundlag og tager således – som i undervisningsdelen - udgangspunkt i at børnene er forskellige, har forskellige kompetencer, og forskellige måder at lære, lege og arbejde på. Det er vores vigtigste pædagogiske opgave, gennem omsorg, nærvær, anerkendende tilgang og inspiration, at støtte børn i deres personlige, sociale og alsidige udvikling. Vi har som mål at give barnet en tryg, hyggelig, inspirerende og udfordrende hverdag. Derudover arbejder vi målrettet på at forbedre de fysiske rammer, så de støtter børnenes udvikling, med mulighed for at udfordre sig selv i forskellige legeområder og med forskellige aktiviteter. Med vores struktur, engagerede voksne og fælles værdier i vores pædagogiske arbejde ønsker vi at give jeres barn et solidt fundament, som det kan tage med sig i andre sammenhænge og i fremtiden.

 

Pædagogiske læreplaner

Der er fra 2007 indført Pædagogiske læreplaner i SFO. Der er i læreplanerne 3 overordnede emner vi skal arbejde med og under, både i praksis og bagefter nedskrivelse af praksis.

De 3 emner er:

                      • Personlighedsudvikling og sociale kompetencer.

                      • Æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer.

                      • Mødet med natur og kultur.

Disse har vi arbejdet med og beskrevet så de passer til Kroggårdsskolen og den måde vi bl.a. udfører vores værksteder på.

 

Mad/madpakke

Det er altid en god ide, at børnene medbringer en lille madpakke til om eftermiddagen.

Børnene i 0. klasse spiser eftermiddagsmad fra kl. 13.35 - 14.05. Børnene i 1. + 2. og 3. klasse, bestemmer selv hvornår de spiser deres eftermiddagsmad.

 

Løbehjul og cykler

Løbehjul og cykler skal parkeres udenfor på en sådan måde, at de ikke står i vejen ved døre og indgang. Vi foreslår at man i indskolingen 0. - 2. årgang sætter cykler og løbehjul i den lille gård. Dette er på eget ansvar ligesom legetøj. 

 

Legetøj

SFOen har masser af legetøj, og andre aktivitetsmuligheder. Hvis jeres barn har legetøj med hjemmefra, har de selv ansvaret for det. Vi kan ikke erstatte barnets eget legetøj hvis det går i stykker eller bliver væk.

 

Skiftetøj

Alle børnene har egen garderobe, hvor deres overtøj og tasker skal anbringes. Her er der også plads til skiftetøj/ekstratøj/regntøj. Det er meget vigtigt at børnene har skiftetøj med.

Det er en lettelse for alle parter, hvis jeres barns tøj er mærket med navn.

 

Gå hjem selv

Barnet får kun lov at gå hjem selv hvis vi har fået en skriftlig besked fra forældrene om dette. Vi vil gøre opmærksom på, at vi ikke har ansvar for jeres barn, når det har forladt skolens grund med jeres tilladelse.

 

Vi glæder os meget til at se jer!

De bedste hilsner

SFO-personalet