Strategi mod digital mobning på Kroggårdsskolen

Hvad forstår vi ved digital mobning?

Digital mobning forstås som krænkende, nedværdigende og ekskluderende handlinger, som børn og unge udsættes for. For eksempel via sms eller på de sociale- og digitale medier.

Hvordan forebygger vi digital mobning?

I hjemmet:

Når vi skal forsøge at undgå digital mobning har forældrene en væsentlig rolle – ligesom samarbejdet mellem skole og hjem og forebyggende forløb i undervisningen også er vigtige. Vi har en forventning om, at I forældre også imødegår de problematikker, den digitale teknologi har medført og hjemme interesserer jer for jeres barns færden og aktivitet på nettet.

Barnets liv på nettet er en stor og betydningsfuld del af hans/hendes virkelighed og skal tages lige så alvorligt som oplevelser og erfaringer fra den fysiske verden.

Det er derfor vigtigt, at I derhjemme taler forebyggende med jeres barn om, hvilken slags opførsel, der er i orden på nettet og hvilken, der ikke er.

Når I involverer jer i jeres barns internetvaner, kan I hjælpe barnet og gøre dets færden på nettet mere sikker.

På disse sites er der god information at orientere sig i:

https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat/foraeldre/

http://cfdp.dk/instagram-og-musical-ly-hjaelp-de-unge-med-deres-indstillinger/

Vi tilbyder også fyraftensgåhjemmøder med relevante personer fra SSP.

I skolen:

I det daglige og øvrige arbejde med trivsel, har vi for øje at give eleverne kompetencer til at færdes sikkert på nettet, og til at skelne mellem, hvad der er i orden, og hvad der ikke er i orden i den digitale kommunikation.

På det konkrete plan har vi udvalgt undervisningsforløb på 0.-9. klassetrin, som arbejder målrettet med at forebygge digital mobning. Desuden følger vi naturligvis vores Antimobbestrategi - https://kroggaardsskolen.skoleporten.dk/sp/236913/text/Antimobbestrategi – også når det handler om konflikter i den digitale verden, og vi henter gerne hjælp og vejledning fra SSP, hvis konflikten rækker ud over skolens rammer, eller når vi oplever et behov for særligt tilrettelagt forebyggende forløb.

Hvad stiller vi op, hvis et barn udsættes for digital mobning?

Handleplan (forældre):

  • Tal først og fremmest med barnet om, hvad der er sket. Få barnet til at vise dig sms'en/opslaget og tag om muligt et screenshot.
  • Tag kontakt til mobberens/mobbernes forældre, hvis det drejer sig om nogle, I kender.
  • Tag kontakt til skolen, hvis den digitale mobning er foregået i skoletiden, er foregået mellem to/flere klassekammerater, eller hvis I har brug for vejledning (klasselærer, trivselsvejleder, ledelse).

Er dit barn postet på et uønsket billede, findes der hjælp på sitet  https://redbarnet.dk/sletdet/

Hvis den digitale mobning er foregået eller opdages på skolen, følger vi den handleplan, der er for håndtering af mobning generelt.

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 26.9. 2017